Financiën

Het collegegeld voor het tweede jaar mesologie (academiejaar 2020/2021) bedraagt     € 3.448,00.

Wanneer u nog geen medische vooropleiding hebt genoten, dient u eerst de MBK/propedeuse te volgen (het eerste jaar van de mesologie opleiding).

Collegegeld eerste jaar:

€ 3.528,00

De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten.

Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen: examengeld, kosten van literatuur en apparatuur. Aanschaf van materiaal geschiedt in overleg met de Academie. Door diverse leveranciers worden testmaterialen en literatuur met korting of gratis beschikbaar gesteld.

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vooraf vastgesteld indexeringspercentage voor de gehele nominale studieduur en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 1,1% voor het studiejaar 2020/2021

Gespreide betaling Academiejaar 2020/ 2021 (fase 2):

een termijn€ 3.448,00
twee termijnen€ 1.776,00
vier termijnen€ 920,00

De kosten voor apparatuur, vanaf opleidingsfase 3, bedragen eenmalig ca. € 1666,30,- inclusief BTW en verzendkosten.
De jaarlijkse literatuurkosten zijn ongeveer € 300,- per collegejaar.

  • Examengeld opleidingsfase 2: € 205,-
  • Herexamengeld:
    • per zittijd starttarief € 75,- voor 1 vak
    • elk extra vak € 15,- bovenop het starttarief van € 75,-
  • De kosten van  het casuïstiek-examen en thesisverdediging, komen nog bovenop het collegegeld van het laatste studiejaar en worden georganiseerd door de NVVM (beroepsvereniging) het het RM (Register).

Fiscus

Binnen de inkomstenbelasting bestaan aftrekmogelijkheden voor het volgen van een studie/opleiding die erop is gericht om arbeid en/of inkomen mee te verwerven.
De opleidingskosten kunnen hierdoor 27% of meer goedkoper uitvallen dan de werkelijke studiekosten. Lees verder fiscale aftrek….

Studiefinanciering

De Academie voor Mesologie is momenteel in gesprek met de VvAA en een Nederlandse bank om de studiekosten geheel of gedeeltelijk in een financiering onder te brengen. Concreet betekent dit dat je de studiekosten bij de bank kunt lenen en in termijnen terug kunt betalen uit je praktijkinkomsten na je studie.

Studentenkrediet ING tot € 2.500

Soms heb je als student net even wat meer geld nodig. Bijvoorbeeld als je gaat studeren in het buitenland of voor die extra masteropleiding kiest. Vraag dan het Studentenkrediet van de ING aan. Het Studentenkrediet is de studentenlening van de ING. Het is een bijzondere vorm van een doorlopend krediet voor studenten. Je kunt geld overschrijven vanuit dit krediet naar je Studenten- of Betaalrekening bij de ING tot maximaal het afgesproken kredietbedrag. http://www.ing.nl/particulier/lenen/index.aspx

Wat houdt het Studentenkrediet in?

* Flexibele, doorlopende lening voor studenten
* € 1.000 of € 2.500 lenen
* Variabele rente
* Eerste jaren geen rente en aflossing betalen, rente wordt wél al berekend

Inschrijving

Inschrijving bij de Academie moet schriftelijk plaatsvinden door middel van het insturen van:

  • een aanvraagformulier, volledig ingevuld, voorzien van uw handtekening;
  • een kopie van relevante diploma’s van uw schoolopleiding(en) en een Curriculum Vitae.

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. U ontvangt een schriftelijke bevestiging, die uw inschrijving definitief maakt. Tegelijk ontvangt u een factuur voor het inschrijfgeld. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt: € 100,00 per inschrijving voor de deeltijdopleiding Amsterdam.

Lees meer over de Algemene voorwaarden inschrijving